Cao tốc Đắk Nông – Bình Phước do liên danh Vingroup – Techcombank đề xuất có diễn biến mới

0

Ngày 12/7, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước). Đây là dự án do liên danh Vingroup – Techcombank đề xuất được thực hiện và đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận giao chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước)
Cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) do liên danh Vingroup – Techcombank đề xuất. (Ảnh minh họa)

 

Theo nội dung thông báo, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao sự quyết tâm của 2 địa phương và Tập đoàn Vingroup trong việc tổ chức nghiên cứu, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị các thủ tục triển khai dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước).

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2025, Phó thủ tướng yêu cầu trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Bình Phước và UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh hướng tuyến quy hoạch tuyến đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xem xét, thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh hướng tuyến, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Về việc giao cơ quan có thẩm quyền, HĐND 2 tỉnh đã có nghị quyết về việc triển khai dự án và giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh Bình Phước và UBND tỉnh Đắk Nông, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7 về việc giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Phó Thủ tướng đồng ý triển khai đồng thời các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và chuẩn bị thủ tục đầu tư, tuy nhiên phải bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, quy trình thủ tục theo quy định.

Nhà đầu tư đề xuất dự án được yêu cầu khẩn trương chỉ đạo tư vấn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình cơ quan có thẩm quyền trong tháng 8/2022 để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 9/2022.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2022, liên danh Vingroup – Techcombank đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh Đắk Nông và Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thực hiện dự án đầu tư tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) theo hình thức PPP.

Đọc thêm: Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh thủ tục và hướng dẫn các nhà đầu tư để sớm khởi công cao tốc Đắk Nông Bình Phước theo hình thức PPP, hoàn thành trong năm 2025.

Nguồn: https://m.vietnamfinance.vn/cao-toc-23000-ty-do-lien-danh-vingroup-techcombank-de-xuat-co-dien-bien-moi-20180504224270935.htm

Leave a Reply